Според работата, която е необходимо да се извършва, се избират различни видове електродвигатели. Едни от най-често използваните са променливотоковите – синхронни и асинхронни. Основните им елементи са неподвижно закрепен статор, чийто намотки се захранват с променлив ток и ротор.

При синхронните честотата, с която се върти роторът, е синхронна на въртящото магнитно поле на статора. Предимството им е, че могат да осигуряват огромна мощност.

Асинхронните се характеризират с различни честоти на въртене на въртящото магнитно поле и на ротора. Те са по-евтини и надеждни, затова масово използвани.

При затруднения в експлоатацията и поддръжката им, свържете се с нас!

Ще Ви помогнем!