Ремонт на постояннотокови електрически двигатели, използвани в електротранспорта и минната промишленост

Тягови и помощни двигатели за тролейбуси тип Икарус, ЗИУ, ДАК, Шкода с номинално напрежение 550 – 600 V, както и двигатели с ниско напрежение 12V, 24V и 36V.

Електрически двигатели от минната промишленост за „ЕКГ“ и „ШКОДА“

Постояннотокови електрически двигатели