Постояннотокови електрически двигатели

Постояннотокови електрически двигатели

Постояннотоковите електрически двигатели са двигатели, захранвани с постоянен ток. Това са първите електромотори намерили практическо приложение. Тъй като четките се износват и се нуждаят от подмяна, откритите в последствие асинхронни двигатели на променлив ток са...

повече информация
Синхронни и асинхронни електродвигатели

Синхронни и асинхронни електродвигатели

Според работата, която е необходимо да се извършва, се избират различни видове електродвигатели. Едни от най-често използваните са променливотоковите – синхронни и асинхронни. Основните им елементи са неподвижно закрепен статор, чийто намотки се захранват с променлив...

повече информация
Кога се налага пренавиване на електродвигатели

Кога се налага пренавиване на електродвигатели

Когато поради някакви причини към електродвигателя протече свръхнапрежение, намотките на ротора и/или статора се разрушават и „изгарят”. До същия резултат се стига, когато внезапно в мотора възникне късо съединение. Това прави електродвигателя напълно неизползваем и...

повече информация
Кога се налага ремонт на електродвигатели

Кога се налага ремонт на електродвигатели

Eлектродвигателите са сложни машини. Тяхната работа е резултат на точно пресметнати и реализирани настройки, баланс и центровки на отделните възли. Нарушаването на тези настройки, настъпило от естественото износване на някоя част или от променени условия на...

повече информация