Оборудване

Фирмата разполага със собствен масивен цех от 920 кв.м., изграден върху 2000 кв.м. терен. Цехът е оборудван с различни машини и съоръжения включващи:

  • Бобинажни машини;
  • Металорежещи (струг, фреза, машина за резиране, заваръчни апарати, бормашини и др.);
  • Електропещ за импрегниране и изпичане на двигателите;
  • Изпитателна станция за изпитване, както на асинхронни, така и на постояннотокови ел.двигатели;
  • Стенд за балансиране ротори на постояннотокови двигатели;
  • Подемни съоръжения (телфери , електроповдигач и др.);
  • Леки и товарни автомобили за превоз на ремонтираните съоръжения.