Eлектродвигателите са сложни машини. Тяхната работа е резултат на точно пресметнати и реализирани настройки, баланс и центровки на отделните възли.

Нарушаването на тези настройки, настъпило от естественото износване на някоя част или от променени условия на експлоатация могат да влошат работата им и да доведат до дефектирането им.

Изгарянето на двигателя съвсем не е единственото, което го изважда от строя. Износват се леглата на лагерите или самите лагери и лагерните шийки. Понякога се късат валовете, чупят се осите или се изкривяват роторите.

Каквото и да се случи с вашия електродвигател, потърсете ни! Имаме знания, опит и оборудване за успешен ремонт!