Когато поради някакви причини към електродвигателя протече свръхнапрежение, намотките на ротора и/или статора се разрушават и „изгарят”. До същия резултат се стига, когато внезапно в мотора възникне късо съединение. Това прави електродвигателя напълно неизползваем и трябва да потърсите кой да го пренавие, или да си купите нов.

Преди да мислите за покупка, свържете се с нас – СД „Гарант – Експрес 90”. Вече четвърт век основната ни дейност е ремонт и пренавиване на асинхронни и постояннотокови електродвигатели.
Разполагаме както с модерно технологично оборудване, така и с достатъчно опит и подготовка да се справим с всяка поставена ни задача.

Доверете ни се!